Daljinska podrška

S ciljem smanjenja troškova i vremena potrebnog da se započne s otklonom smetnje partnerima nudimo uslugu podrške na daljinu koristeći sigurna rješenja.

Sigurnost

Naš fokus je sigurnost informacijskog sustava. Sigurnost informacijskog sustava je ključna za Vašu tvrtku. Sigurnost je naš primarni cilj prilikom projektiranja informacijskog sustava.

Mobilnost

Izlazak na teren, dolazak na poziv, dostava ICT opreme bilo da je u pitanju najam ili kupovina sa ciljem da partnerima omogućimo da se usredotoče na svoju primarnu djelatnost.